Kazoku no Hanashi (2018)

Title: 家族のはなし
English Title: The Story of a Family


Release Date: 2018.11.23

Official Website

Staff

  • Director: Yamamoto Takeyoshi
  • Writer: Tekken (Flip Book Manga), Aotsuka Miho

 

Cast

  • Okada Masaki (Kobayashi Takuya)
  • Kaneko Daichi (Shibata)
  • Sato Kanta (Watanabe)
  • Mizuta Shinji (Sakamoto)
  • Narumi Riko (Asuka)
  • Tokito Subaru (Takuya’s Father)
  • Zaizen Naomi (Takuya’s Mother)

[js-disqus]