PRINCE OF LEGEND (2019)

Title:
English Title:


Release Date: 2019

Official Website

Staff

 • Director: 
 • Writer:

 

Cast

 • Team Kanade (White)
 • Team Kyoboku Kyoudai (Red)
  • Suzuki Nobuyuki
  • Kawamura Kazuma
 • Team Seitokai (Yellow)
 • Team Next (Aqua Blue)
  • Yoshino Hokuto
  • Fujiwara Itsuki
  • Hasegawa Makoto
 • Team Sensei (Purple)
  • Machida Keita
 • Team 3B (Black)
  • Kiyohara Sho
  • Endo Fumiya
  • Kodama Taichi
 • Team Board Chairman/President
  • Kato Ryo
  • Yamato Kohta

[js-disqus]